52. Rajd Arsenał

52. Rajd Arsenał

52. Rajd Arsenał zakończony!

Czym jest Rajd Arsenał?

W 1967 roku Hufiec Mokotów zdobył imię “Szarych Szeregów”. Był to kryptonim konspiracyjny harcerzy w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. “Szare Szeregi” podejmowały walkę z okupantem, na przykład poprzez zrywanie niemieckich flag, gazowanie kin, czy nawet przeprowadzanie akcji zbrojnych. Od momentu zdobycia przez Hufiec ich imienia organizowany jest Rajd Arsenał, który od 1976 roku ma charakter ogólnopolski. Myśl przewodnia Rajdu zmienia się wraz z każdą jego edycją i dostosowywana jest do czasów nam współczesnych. Mimo tego Rajd nadal stanowi przejaw pamięci o Akcji pod Arsenałem i jej bohaterach. Ma być on również okazją do braterskich spotkań, pełnych radości, wyzwań i przygód. 

Czym była Akcja pod Arsenałem? 

Akcja pod Arsenałem, przeprowadzona 26 marca 1943 roku, uważana jest za jedną z najważniejszych akcji zbrojnych Szarych Szeregów. Jej głównym celem było uwolnienie Jana Bytnara ps. “Rudy” z rąk niemieckiej policji – Gestapo. Do akcji doszło pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej i Długiej), podczas transportu więźniów z siedziby Gestapo znajdującej się przy al. Szucha do więzienia zwanego Pawiakiem. W wyniku akcji odbito “Rudego” oraz 25 innych więźniów. Akcja została zaplanowana przez Tadeusza Zawadzkiego ps. “Zośka”, a jej głównym dowódcą był Stanisław Broniewski ps. “Orsza”. W wyniku ran odniesionych w walce zmarł Maciej Aleksy Dawidowski ps. “Alek”. Tego samego dnia, w wyniku ran odniesionych podczas brutalnych przesłuchań na Szucha, zmarł również “Rudy”. 

Jakie jest jej przesłanie? 

“Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei (…) A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” Słowa te pochodzą z wiersza “Testament mój” Juliusza Słowackiego i były inspiracją dla tytułu powieści “Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego – jednego z dzieł poruszających tematykę Akcji pod Arsenałem. Słowa te padają także z ust umierającego “Rudego”. Akcja pod Arsenałem oraz postaci “Rudego”, “Alka”, “Zośki” i innych bohaterów stale przypominają nam o trwaniu przy swoich wartościach i ogromnej sile przyjaźni. 

Kim są organizatorzy? 

Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów stanowi część Chorągwi Stołecznej ZHPim. Bohaterów Warszawy. Instruktorzy Hufca dbają o rozwój samodzielności, zaradności, współpracy i braterstwa swoich harcerskich podopiecznych. Wspierają ich w pracy nad sobą i kształtują postawy niezbędne do życia w społeczeństwie. Hufiec Mokotów zrzesza ponad tysiąc zuchów i harcerzy w kilkudziesięciu drużynach, co czyni go największym hufcem w Chorągwi Stołecznej.