Myśl Przewodnia

Rajd Arsenał

Jednego wieczoru któraś ze znajomych pań odezwała się do Zośki. - Pan chyba po wojnie zostanie na stałe w wojsku. - Niezupełnie. - Jak to? Przecież pana tak bardzo wojsko „wzięło”. Jest pan żołnierzem do szpiku kości. - Mała poprawka - odrzekł, uśmiechając się Zośka - „wzięła” mnie i oczarowała przede wszystkim walka. Jestem takim, jak pani powiedziała, „do szpiku kości” żołnierzem, że nie mógłbym po wojnie żyć bez walki. Dlatego prawdopodobnie nie zostanę w wojsku. Będę dalej w walce. Pytający wzrok kobiety nie schodził z uśmiechniętej twarzy młodego człowieka. A ten kończy rozpoczętą myśl: - Bo w tamtych, przyszłych czasach powstaną nowe fronty: społeczny, gospodarczy, kulturalny, polityczny. Ja właśnie szykuję się już teraz na jeden z tych przyszłych frontów.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Pojutrze, o którym mówili członkowie Szarych Szeregów, trwa właśnie dziś. Często zastanawiamy się nad tym, co my zrobilibyśmy na miejscu harcerzy w okupowanej Polsce, podczas gdy tegoroczny Rajd Arsenał chce odwrócić to pytanie. Zastanówmy się - co Szaroszeregowcy zrobiliby na naszym miejscu, w naszych czasach? Czy to co realizujemy współcześnie idzie w parze z wizją ich “Wymarzonego Pojutrza”?

Hasło Rajdu nawiązuje bezpośrednio do programu Szarych Szeregów, w którym Dziś - to przygotowanie do walki, Jutro - walka, a Pojutrze - praca i służba w wolnym kraju. Czas, w którym nie ma wojny i ryzyka utraty życia, by poświęcać się dla Ojczyzny, daje nam szerokie pole możliwości codziennej służby nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W przytoczonym fragmencie “Kamieni na Szaniec” Zośka wskazuje na cztery obszary pracy i zaangażowania w czasach pokoju. To zagadnienia z zakresu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. W każdym z nich możemy odnaleźć aktualne problemy, którym musimy stale stawiać czoła. Tegoroczny Rajd ma na celu zwrócenie na nie uwagi i odkrycia wielu nieoczywistych sposobów bycia współczesnym patriotą i obywatelem świata.

Musimy przecież pamiętać, że my też mamy swoje Pojutrze i to w naszych rękach leży odpowiedzialność za to, żeby było takie, jak je sobie wspólnie wymarzymy. Wobec tego niech wyzwaniem tego Rajdu będzie odnalezienie odpowiedzi na pytanie:

Jakie jest nasze “Wymarzone Pojutrze” i co możemy zrobić, żeby się wydarzyło?